En non-profit, partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon

Søndre Land Næringsforening  er en uavhengig forening for næringsvirksomheter i Søndre Land kommune, eller bedrifter som utfører virksomhet i Søndre Land kommune.

Søndre Land Næringsforening arbeider aktivt for å ivareta medlemmenes interesser og er en pådriver for å sikre en god utvikling av næringslivet i kommunen.

Søndre Land Næringsforening kan være din diskusjonspartner i saker som opptar deg. Vi kan tale din sak for kommunen og andre offentlige instanser.

Som medlem får du tilgang til et stort og viktig nettverk. Vi inviterer jevnlig til arrangementer, og gjennom nyhetsbrev, Facebook og webportalen informerer vi om hva som skjer i næringslivet i kommunen og regionen.